A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

a  Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208-2011.§

alapján pályázatot hirdet

az  „Égszínkék Búzavirág speciális Gyermekotthon (EFOP-2.1.1-16-2016-00007)

„Borostyánkő Gyermekotthon (EFOP-2.1.1-16-2016-00011)

és a „Három Vezér Gyermekotthon) (EFOP-2.1.1-16-2016-00012)

 projektek megvalósításához „szakmai vezető” álláshely betöltésére

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

a  Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208-2011.§

alapján pályázatot hirdet

EFOP–2.1.1–16„Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása” keretén belül megvalósuló,

EFOP-2.1.1-16-2016-00011 azonosítószámú projektben

pénzügyi vezető álláshely betöltésére

 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

 

a  Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208-2011.§

 

alapján pályázatot hirdet

 

EFOP–2.1.1–16„Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása” keretén belül megvalósuló,

 

EFOP-2.1.1-16-2016-00007 azonosítószámú projektben

 

pénzügyi vezető álláshely betöltésére

 

 

 

A munkaviszony jogviszony időtartama:

 

 A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban Mt.) hatálya alá tartozó 2019. december 31-ig tartó határozott idejű munkaviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő, heti 10 óra

 

Betöltendő munkakör: projekt pénzügyi vezető

 

A munkavégzés helye:

 

9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.

 

A pénzügyi vezető feladatai:

 

Az EFOP-2.1.1 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan:

 

·         A projekt pénzügyi tevékenységével kapcsolatos adminisztratív feladatok, a számviteli és egyéb jogszabályok betartása mellett, a szabályszerű könyvvitel és pénzügyi rend kialakítása és fenntartása.

 

·         A projekt likviditásának felügyelete, biztosítása, pénzügyi előrejelzések készítése, illetve a költségtervezés.

 

·         A pénzügyi tervek teljesülésének nyomon követése, nyilvántartás vezetés.

 

·         Elszámolások, valamint a projekt beszámolók pénzügyi részének elkészítése. Szerződésmódosítások, változás bejelentők elkészítésében közreműködés.

 

·         Előrehaladási jelentések és kifizetési igények elkészítése.

 

·         A közreműködő szervezeti feladatokat ellátó irányító hatóság felé benyújtott kifizetési kérelmek menedzselése.

 

·         A projekt teljes gazdálkodása, pénzügyi lebonyolítása a Támogatási szerződésben és a Pénzügyi útmutatóban leírtak szerint.

 

·         A szabályzatokban, pályázati útmutatóban, mellékleteiben, illetve a támogatási szerződésben foglaltak, másrészt a releváns jogszabályi előírások betartása és betartatása.

 

·      Teljesítés-igazolások előkészítése a szerződésekben leírtakat, illetve a teljesítéshez tartozó pénzügyi keretet figyelembe véve.

 

·      Közreműködés a menedzsmenttel.

 

·      Ellenőrzéseken való részvétel.

 

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

·         Infrastrukturális beruházást megvalósító pályázatok pénzügyi elszámolásában való részvétel

 

·         ECO-Stat rendszer ismerete

 

·         Államháztartási területen szerzett tapasztalat

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 

A jogállásra, a bér megállapítására és egyéb juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek megfelelően valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

·         büntetlen előélet;

 

·         cselekvőképesség;

 

·         magyar állampolgárság;

 

·         nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás alatt;

 

·         magyar állampolgárság;

 

·         szakirányú főiskolai illetve egyetemi szintű szakképzettség; közgazdász; középfokú szakirányú végzettség és mérlegképes könyvelő képesítés

 

·         legalább három éves szakmai tapasztalat az uniós forrásból megvalósuló projektek projektmenedzsmentje területén.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 

·         iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata;

 

·         3 hónapnál nemrégebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata; (A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és - ha a (2c) bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni - vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.)

 

·         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz;

 

·         nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik;

 

·         nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt;

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

2019. május 1.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 7.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Postai úton vagy személyesen, a pályázat, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltsége (97000 Szombathely, Berzsenyi tér 1.) Dr. Huszárt Lilla PhD igazgató részére történő megküldésével. A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „pénzügyi vezető”.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli. A kinevezésről a bizottság javaslata alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója dönt, fenntartva azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

 

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidejét követő 30 napon belül

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: https://vas.szgyf.gov.hu/; 2019. március 26.   

 

Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltatóval kapcsolatban a www.szgyf.gov.hu honlapon talál.

 

 

 

 

Az álláshelyre való jelentkezéshez, kérjük töltse ki az ezen a linken található nyilatkozatot is!

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

a  Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208-2011.§

alapján pályázatot hirdet

EFOP–2.1.1–16„Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása” keretén belül megvalósuló,

EFOP-2.1.1-16-2016-00012 azonosítószámú projektben

pénzügyi vezető álláshely betöltésére

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

a  Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208-2011.§

alapján pályázatot hirdet

EFOP–2.2.2–17„Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” keretén belül megvalósuló, EFOP-2.2.2-17-2017-00012 azonosítószámú projektben

pénzügyi vezető álláshely betöltésére

 

A munkaviszony jogviszony időtartama:

 A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban Mt.) hatálya alá tartozó 2019. december 31-ig tartó határozott idejű munkaviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, heti 40 óra

Betöltendő munkakör: projekt pénzügyi vezető

A munkavégzés helye:

9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.

A pénzügyi vezető feladatai:

Az EFOP-2.2.2 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan:

·         A projekt pénzügyi tevékenységével kapcsolatos adminisztratív feladatok, a számviteli és egyéb jogszabályok betartása mellett, a szabályszerű könyvvitel és pénzügyi rend kialakítása és fenntartása.

·         A projekt likviditásának felügyelete, biztosítása, pénzügyi előrejelzések készítése, illetve a költségtervezés.

·         A pénzügyi tervek teljesülésének nyomon követése, nyilvántartás vezetés.

·         Elszámolások, valamint a projekt beszámolók pénzügyi részének elkészítése. Szerződésmódosítások, változás bejelentők elkészítésében közreműködés.

·         Előrehaladási jelentések és kifizetési igények elkészítése.

·         A közreműködő szervezeti feladatokat ellátó irányító hatóság felé benyújtott kifizetési kérelmek menedzselése.

·         A projekt teljes gazdálkodása, pénzügyi lebonyolítása a Támogatási szerződésben és a Pénzügyi útmutatóban leírtak szerint.

·         A szabályzatokban, pályázati útmutatóban, mellékleteiben, illetve a támogatási szerződésben foglaltak, másrészt a releváns jogszabályi előírások betartása és betartatása.

·      Teljesítés-igazolások előkészítése a szerződésekben leírtakat, illetve a teljesítéshez tartozó pénzügyi keretet figyelembe véve.

·      Közreműködés a menedzsmenttel.

·      Ellenőrzéseken való részvétel.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·         Infrastrukturális beruházást megvalósító pályázatok pénzügyi elszámolásában való részvétel

·         ECO-Stat rendszer ismerete

·         Államháztartási területen szerzett tapasztalat

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, a bér megállapítására és egyéb juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek megfelelően valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

·         büntetlen előélet;

·         cselekvőképesség;

·         magyar állampolgárság;

·         nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás alatt;

·         magyar állampolgárság;

·         szakirányú főiskolai illetve egyetemi szintű szakképzettség; közgazdász; középfokú szakirányú végzettség és mérlegképes könyvelő képesítés

·         legalább három éves szakmai tapasztalat az uniós forrásból megvalósuló projektek projektmenedzsmentje területén.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

·         iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata;

·         3 hónapnál nemrégebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata; (A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és - ha a (2c) bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni - vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.)

·         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz;

·         nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik;

·         nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt;

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton a pályázatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltsége (97000 Szombathely, Berzsenyi tér 1.) Dr. Huszárt Lilla PhD igazgató részére történő megküldésével. A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „pénzügyi vezető”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli. A kinevezésről a bizottság javaslata alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója dönt, fenntartva azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

 

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidejét követő 30 napon belül

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2019. február 26.   

https://vas.szgyf.gov.hu; Vas Népe megyei napilap

Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltatóval kapcsolatban a www.szgyf.gov.hu honlapon talál.